Politika privatnosti

UVOD

Ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu ’’Politika privatnosti’’) uređujemo način na koji se vrši prikupljanje i obrada podataka o ličnosti / ličnih podataka korisnika website-a https://www.teslagiveaways.com/.

 • Za korisnike website-a u Republici Srbiji Rukovalac podataka o ličnosti je COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Beograd, Srbija, matični broj: 17172140, PIB: 100000104, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd
Adresa:  Bulevar Zorana Đinđiča 125i, 11070 Beograd, Srbija
e-mail: office@tesla.info

 

 • Za korisnike website-a u Bosni i Hercegovini Kontrolor ličnih podataka je COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. SARAJEVO, Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo, BiH, matični broj: 20250496, JIB: 4200516800007, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka                     (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (’’Sl. glasnik BiH’’ broj: 76/11), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: distribution.ba@comtrade.com

 

 • Za korisnike website-a u Bugarskoj Rukovalac podataka o ličnosti je СПИНАКЕР ДИСТРИБУЦИЯ ООД, ЕИК 204741447, Bulevar Aleksandar Stambolijski 84, sprat 3, kancelarija 10, 1303 Sofija, okrug Vazrazhdane, Bugarska, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Спинакер Дистрибуция ООД
Adresa: Bulevar Aleksandar Stambolijski 84, sprat 3, kancelarija 10, 1303 Sofija, okrug Vazrazhdane, Bugarska
e-mail: office.bg@comtrade.com

 

 • Za korisnike website-a u Hrvatskoj Kontrolor podataka o ličnosti je SPINNAKER DISTRIBUCIJA D.O.O., Slavonska avenija 24/6, 1000 Zagreb, Hrvatska, ID NO, REG NO:081020308, TAX ID: SI 34310517500, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Spinnaker Distribucija d.o.o.
Adresa: Slavonska avenija 24/6, 1000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: office@tesla.info

 

 • Za korisnike website-a u Grčkoj Rukovalac podataka o ličnosti je SPINNAKER DISTRIBUTION HELLAS EPE, Iasonos 1, opština Glifada, poštanski broj: 165 61, Atina, Grčka, ID NO, REG NO: 146208101000, TAX ID: SI 800979885, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Spinnaker Distribution Hellas EPE
Adresa: Iasonos 1, Μunicipality of Glyfada, Postal Code: 165 61, Athens, Greece
e-mail: office.gr@comtrade.com

 

 • Za korisnike website-a u Sloveniji Rukovalac podataka o ličnosti je SPINNAKER NT DISTRIBUCIJA D.O.O.,  Litijska cesta 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID NO, REG NO: 6998518000, TAX ID: SI 34446966, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Spinnaker NT Distribucija d.o.o.
Litijska cesta 47, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-mail: office@tesla.info

 

 • Za korisnike website-a u Mađarskoj Rukovalac podataka o ličnosti je Spinnaker Distribution Kft., Soroksári út 110-112, 1095 Budimpešta, Mađarska, ID NO.: Cg.01-09-301303, TAX ID NO:26089788-2-43, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Spinnaker Distribution Kft.
Soroksári út 110-112, 1095 Budimpešta, Mađarska,
e-mail: office.hu@comtrade.com

 

 • Za korisnike website-a u Rumuniji Rukovalac podataka o ličnosti je CT Distribucija SLR, District 1, Maresal Alexandru Averescu boulevard, no. 15B/C, Bukurešt, Rumunija, ID NO. J40/13761/2017, TAX ID NO. RO38052317, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

CT Distribucija SLR.
District 1, Maresal Alexandru Averescu boulevard, no. 15B/C, Bukurešt, Rumunija,
e-mail: office.ro@comtrade.com

 

 • Za korisnike website-a u Crnoj Gori Rukovalac podataka o ličnosti je Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica, Vojislavljevića 71, 81 000 Podgorica, Crna Gora, matični broj: 5-0131450/026, poreski br.02297248, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.List CG br.79/08,70/09, 44/12, 22/17), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica
Vojislavljevića 71, 81 000 Podgorica, Crna Gora,
e-mail: office@tesla.info

 

 • Za korisnike website-a u Sjevernoj Makedoniji Rukovalac podataka o ličnosti je Komtrejd Distribucija DOOEL, Bulevar Kiro Gligorov 13, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija, ID NO.: 6257054, TAX ID NO. 4030007644770, u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  (Službeni glasnik Republike Sjeverne Makedonije br. 42/20), čiji su kontakt podaci sljedeći:

 

Komtrejd Distribucija DOOEL
Bulevar Kiro Gligorov 13, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija,
e-mail: office@tesla.info

 

U ovoj Politici privatnosti određeni termini imaju sljedeće značenje:

 • “mi”, “nas”, “naš/a/e” znači ono pravno lice koje je dio Comtrade Grupe sa kojim ste uspostavili odnos. Na primjer, pravno lice sa kojim ste zasnovali poslovni odnos ili pravno lice koje organizuje događaj kojem prisustvujete ili pravno lice koje upravlja website-om koji koristite. Mi ćemo vam jasno naznačiti o kojem pravnom licu je riječ;
 • “website” znači website koji posjećujete ili sa kojim komunicirate;
 • “vi” i “vaš/vaša/vaše” označava vas, osobu koja komunicira sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posjećuje našu stranicu.

Time što posjećujete jedan od naših website-ova, prijavljujete se za jedan od događaja koje organizujemo, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u kontakt sa nama, mi možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti/lične podatke. Mi smo vrlo posvećeni zaštiti i očuvanju privatnosti bilo kakvih informacija koje na taj način budu prikupljene, kao i da uvijek postupamo u skladu sa zakonima koji se primjenjuju.

 

PODACI O LIČNOSTI / LIČNI PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti / lične podatke koje ste nam sami dali, one koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

SVRHA OBRADE

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti / lične podatke u sljedeće svrhe:

 • da bismo vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas.

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i druge značajne informacije;

 • da bismo bili u kontaktu sa vama kao našim poslovnim partnerima i da bismo vas redovno obavještavali o našim poslovnim aktivnostima i događajima.

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju u kompaniji, naziv kompanije i druge značajne informacije;

 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema vama.

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju u kompaniji, radno mjesto, naziv kompanije, vrstu saradnje sa nama;

 • da bismo poboljšali naše website-ove.

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kojeg ste pristupili stranici, trajanje posjete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacija o kolačićima, molimo pogledajte član 11. u nastavku;

 • da bismo postupili u skladu sa ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili zahtjeva;
 • da bismo vam slali promotivne poruke u vezi naših aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje;

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju u kompaniji, naziv kompanije i druge značajne informacije kao što je profil zasnovan na vašem ponašanju na internetu i sklonosti;

 • da bismo vam pružili mogućnost registracije za produženu garanciju za Tesla uređaje tokom trajanja promotivnih/reklamnih aktivnosti/akcija kojom prilikom obezbjeđujemo dodatnu garanciju povrh zakonske odgovornosti za saobraznost uređaja.

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, e-mail adresu, adresu, broj telefona, podatke o uređaju (model i serijski broj uređaja).

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI / LIČNIH PODATAKA

U Republici Srbiji COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD obrađuje vaše podatke o ličnosti po sljedećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obavještavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • vaš pristanak u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer kad prihvatite korištenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

U Bosni i Hercegovini COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. SARAJEVO obrađuje vaše lične podatke po sljedećim pravnim osnovima:

 • vaš pristanak u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, na primjer kad prihvatite korištenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 6. pod a) Zakona o zaštiti ličnih podataka;
 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 6. pod b) Zakona o zaštiti ličnih podataka, na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • ako se ispunjava zadatak koji je u javnom interesu u skladu sa članom 6. pod d) Zakona o zaštiti ličnih podataka;
 • ako je neophodna zaštita zakonitih prava i interesa koje ostvaruje kontrolor ili treća strana, i ako ova obrada ličnih podataka nije u suprotnosti sa pravom nosioca podatka da zaštiti sopstveni privatni i lični život u skladu sa članom 6. pod e) Zakona o zaštiti ličnih podataka, na primjer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obavještavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima.

 

 

U zemljama članicama Evropske unije – u BugarskojСПИНАКЕР ДИСТРИБУЦИЯ ООД, u Hrvatskoj SPINNAKER DISTRIBUCIJA D.O.O., u Grčkoj SPINNAKER DISTRIBUTION HELLAS EPE, i u Soveniji SPINNAKER NT DISTRIBUCIJA D.O.O., u Mađarskoj Spinnaker Distribution Kft, u Rumuniji CT Distribucija SLR, obrađuju vaše podatke o ličnosti po sljedećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama u skladu sa članom 6(1)(b) GDPR, na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primjer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obavještavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • vaš pristanak u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primjer kad prihvatite korištenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR.

 

U Crnoj Gori Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica obrađuje vaše podatke o ličnosti po sljedećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • ostvarivanja na zakonu zasnovanog interesa rukovaoca u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • vaša saglasnost u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer kad prihvatite korištenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

U Sjevernoj Makedoniji Komtrejd Distribucija DOOEL obrađuje vaše podatke o ličnosti po sljedećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obavještavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • vaš pristanak u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primjer kad prihvatite korištenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI / LIČNIH PODATAKA

Možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti/lične podatke, u skladu sa važećim zakonima:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će da obrađuju podatke o ličnosti u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti ili smo obavezani važećim zakonom.

 

PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI / LIČNIM PODACIMA VAN DRŽAVE SjEDIŠTA RUKOVAOCA / KONTROLORA PODATAKA O LIČNOSTI / LIČNIH PODATAKA

 

COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD može prenijeti vaše podatke o ličnosti primaocima koji se nalaze van teritorije Republike Srbije, odnosno njegovim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takav prenos podataka se odvija primjenom sljedećih zaštitnih mjera:

–   prenos podataka o ličnosti bez prethodnog odobrenja je moguć ako država, dio njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih djelatnosti u toj državi ili međunarodna organizacija u koje treba da se prenesu podaci obezbjeđuje primjereni nivo zaštite podataka o ličnosti,

–    smatra se da je primjereni nivo zaštite obezbjeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na dijelovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih djelatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbjeđuju primjereni nivo zaštite,

–    Vlada Srbije je usvojila Odluku o Listi država, dijelova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih djelatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbjeđen primjereni nivo zaštite podataka o ličnosti a to su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i države, dijelovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih djelatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbjeđuju primjereni nivo zaštite,

–    podaci o ličnosti mogu se prenijeti u drugu državu, na dio njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih djelatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju za koju Odlukom o Listi država, dijelova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih djelatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbjeđen primjereni nivo zaštite podataka o ličnosti nije utvrđeno postojanje primjerenog nivoa zaštite ako su obezbjeđene odgovarajuće mjere zaštite podataka i licu na koje se podaci odnose obezbjeđena ostvarivost njegovih prava i djelotvorna pravna zaštita Standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojio i donio Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Navedenim klauzulama se u cijelini uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača i dostupne su na srpskom jeziku na sljedećem linku: https://www.poverenik.rs/sr/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B84/3251-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BAa-%D0%BE-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0.html.

Za više informacija o primjeni Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati slanjem e-mail-a na adresu kontakt@tesla.info .

U drugim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo prenijeti u treće zemlje na osnovu vašeg izričitog pristanka.

 • COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. SARAJEVO može prenijeti vaše lične podatke primaocima koji se nalaze van teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takav prenos podataka je moguć ukoliko država u koju se podaci izvoze, primjenjuje adekvatne mjere zaštite ličnih podataka propisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Vaše lične podatke možemo prenijeti u drugu državu koja ne obezbjeđuje adekvatne mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa članom 18. stav 3. Zakona, ukoliko:
 • je iznošenje ličnih podataka propisano posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Bosnu i Hercegovinu;
 • je od lica čiji se podaci iznose dobijena prethodna saglasnost i lice upoznato sa mogućim posljedicama iznošenja podataka;
 • je iznošenje ličnih podataka potrebno radi izvršavanja ugovora između nosioca podataka i kontrolora ili ispunjavanja predugovornih obaveza preduzetih na zahtjev lica čiji se podaci obrađuju;
 • je iznošenje ličnih podataka potrebno radi spašavanja života lica na koja se podaci odnose ili kada je to u njihovom vitalnom interesu;
 • se lični podaci iznose iz registra ili evidencija koje su, u skladu sa zakonom ili drugim propisima, dostupne javnosti;
 • je prenos ličnih podataka neophodan radi ostvarivanja javnog interesa;
 • je prenos ličnih podataka potreban radi zaključivanja ili ispunjavanja ugovora između kontrolora sa trećom stranom, kada je ugovor u interesu lica čiji se podaci obrađuju.

 

 • СПИНАКЕР ДИСТРИБУЦИЯ ООД (Bugarska), SPINNAKER DISTRIBUCIJA D.O.O. (Hrvatska), SPINNAKER DISTRIBUTION HELLAS EPE (Grčka), I SPINNAKER NT DISTRIBUCIJA D.O.O. (Slovenija), Spinnaker Distribution Kft (Mađarska), CT Distribucija SLR (Rumunija), mogu prenijeti vaše podatke o ličnosti primaocima koji se nalaze van teritorije EU/EEA (’’treće zemlje“), odnosno njihovim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takvi prenosi podataka se odvijaju pod sljedećim mjerama zaštite:

 

 

U drugim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo prenijeti u treće zemlje na osnovu vašeg izričitog pristanka.

 • Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica može prenijeti vaše lične podatke primaocima koji se nalaze van teritorije Crne Gore, odnosno njegovim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka koji se nalaze u državi koja primjenjuje adekvatne mjere​​ zaštite ličnih podataka propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti nadzornog organa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore, a vaše lične podatke može prenijeti u drugu državu koja ne obezbjeđuje adekvatne mjere zaštite propisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa članom 42 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore, ukoliko:
 • je iznošenje ličnih podataka propisano posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Crnu Goru;
 • je od lica čiji se podaci iznose dobijena prethodna saglasnost i lice upoznato sa mogućim posljedicama iznošenja podataka;
 • je iznošenje ličnih podataka potrebno radi izvršavanja ugovora između pravnog ili fizičkog lica i rukovaoca zbirke ličnih podataka ili ispunjavanja predugovornih obaveza;
 • je iznošenje ličnih podataka potrebno radi spašavanja života lica na koja se podaci odnose ili kada je to u njegovom interesu;
 • se iznošenje ličnih podataka obavlja iz registara ili evidencija koje su, u skladu sa zakonom ili drugim propisima, dostupne javnosti;
 • se iznose podaci u države članice Evropske Unije i evropskog ekonomskog prostora ili države koje se nalaze na listi Evropske Unije koje imaju adekvatan stepen zaštite podataka o ličnosti;
 • je prenos ličnih podataka neophodan radi ostvarivanja javnog interesa ili radi ostvarivanja ili zaštite pravnih interesa lica na koje se podaci odnose
 • rukovalac zbirke ličnih podataka zaključi ugovor, koji sadrži odgovarajuće ugovorne obaveze prihvaćene od strane država članica Evropske Unije, sa obrađivačem ličnih podataka iz države koja nije članica Evropske Unije;
 • je prenos ličnih podataka potreban radi zaključenja ili ispunjavanja ugovora između rukovaoca zbirke ličnih podataka sa pravnim ili fizičkim licem, kad je ugovor u interesu lica čiji se podaci obrađuju.

 

 • Komtrejd Distribucija DOOEL može prenijeti vaše lične podatke primaocima koji se nalaze van teritorije Sjeverne Makedonije odnosno njegovim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka poštovanje svih uslova i odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Sjeverne Makedonije koji regulišu prenos ličnih podataka u zemlje koje primjenjuju adekvatne mjere zaštite i zemlje za koje nije utvrđeno da obezbjeđuju adekvatne mjere zaštite ličnih podataka.

 

Prenos podataka o ličnosti u SAD

 

UPOZORENJE:

 

Dok koristite website https://www.teslagiveaways.com/ vaši podaci o ličnosti mogu biti predmet prenosa i obrade u SAD ili nekoj drugoj trećoj zemlji. U takvim slučajevima moguće je da nivo zaštite podataka o ličnosti ne dostiže nivoe zaštite podataka o ličnosti na način na koji je to uređeno GDPR-om.

Prenos podataka o ličnosti u SAD / prestanak primjene Privacy shield mehanizma:

 

Prema odluci Evropskog suda pravde br. C-311/18 od 16.07.2020. godine Privacy shield mehanizam (Privacy shield Framework), koji je prethodno i u određenim okolnostima potvrđivao adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti, više ne predstavlja važeći pravni osnov za prenos podataka o ličnosti iz EU u SAD.

Šta prenos podataka o ličnosti u SAD može da znači za vas kao korisnika i koji su potencijalni rizici u vezi sa tim?

Rizici proističu iz ovlašćenja i funkcija američkih obavještajnih agencija i pravne klime u SAD, koji, prema Evropskog suda pravde, više ne obezbjeđuju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti.

Standardne ugovorne klauzule, koje je usvojila Komisija 2010. godine (Odluka Komisije od 05.02.2010. godine o standardnim ugovornim klauzulama za prenos ličnih podataka obrađivačima osnovanim u trećim zemljama u skladu sa Direktivom 95/46/EC Evropskog parlamenta i Savjeta, 2010/87/EU) više ne važe. Nove Standardne ugovorne klauzule Komisija je usvojila 04.06.2021. godine. Do 22.12.2021. godine stare Standardne ugovorne klauzule ostaju na snazi, ako budu zaključene prije 27.09.2021. godine. Nakon 22.12.2021. godine, nove Standardne ugovorne klauzule će jedine predstavljati validan pravni osnov za prenos podataka o ličnosti.

Koje mjere preduzimamo da bismo obezbijedili legalan prenos podataka o ličnosti u SAD?

Kad god američki provajderi ponude takve opcije, mi ćemo optirati za obradu podataka o ličnosti na serverima koji se nalaze unutar EU. Na ovaj način američke obaveštajne agencije neće imati pristup tim podacima o ličnosti.

U slučaju dalje upotrebe alata porijeklom iz SAD, mi ćemo preduzeti sljedeće mjere:

Rizici, koji se odnose na prenos podataka o ličnosti u SAD, definisani su gore.

Težimo da zaključimo Standardne ugovorne klauzule sa pravnim licima iz SAD.

 

VRijEME ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI / LIČNIH PODATAKA

Čuvaćemo vaše podatke o ličnosti / lične podatke samo onoliko koliko je osnovano potrebno kako bismo ispunili svrhu zbog koje smo ih prikupili ili dobili ili da bismo postupili u skladu sa bilo kojom zakonskom obavezom. Tamo gdje je vaš pristanak zakonski osnov za obradu podataka o ličnosti / ličnih podataka čuvaćemo podatke o ličnosti / lične podatke do povlačenja vašeg pristanka.

 

ZAŠTITA I BEZBjEDNOST

Preduzimamo mjere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti / lične podatke od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bismo zaštitili informacione sisteme na kojima čuvamo vaše podatke o ličnosti / lične podatke i zahtjevamo od naših obrađivača podataka da štite vaše podatke o ličnosti / lične podatke, na ugovornoj osnovi.

 

VAŠA PRAVA

I Korisnici website-a u Republici Srbiji kao Lica na koja se podaci odnose u odnosu sa COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD kao Rukovaocem podataka o ličnosti imaju određena prava, osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 1. pravo na transparentnost i informisanje u vezi sa ostvarivanjem prava i načinom prikupljanja podataka – kao Rukovalac dužni smo da vam kao Licu na koje se podaci odnose pružimo sve informacije, bilo da prikupljamo ili ne prikupljamo podatke od vas, poput sljedećih informacija:
 • o identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i predstavnika ako je određen,
 • o kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti ako je lice određeno,
 • o svrsi namjeravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
 • o postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane ako se obrada vrši po tom pravnom osnovu,
 • o primaocu odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti ako oni postoje,
 • o činjenici da namjeravamo da iznesemo podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju i o tome da li se ta država ili međunarodna organizacija nalazi na Listi država, dijelova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih djelatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbjeđen primjereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a ako prenese podatke da uputi na odgovarajuće mjere zaštite i na način na koji se lice na koje se podaci odnose može upoznati sa tim mjerama,
 • o roku čuvanja podataka o ličnosti ili o kriterijumima za određivanje roka čuvanja,
 • o postojanju prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

(član 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);

 1. u vezi sa pravom na transparentnost, informisanjem o ostvarivanju prava i načinom prikupljanja podataka je i vaše pravo da vam pružimo sve naprijed navedene informacije bilo da podatke o ličnosti prikupljamo ili ne prikupljamo od vas (član 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 2. pravo da od nas zahtijevate pristup podacima o ličnosti koji su prikupljeni (član 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 3. pravo da opozovete pristanak za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vrijeme što neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena prije opoziva (član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 4. pravo da od nas zahtijevate ispravku i dopunu prikupljenih podataka o ličnosti (član 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 5. pravo da od nas zahtijevate brisanje prikupljenih podataka o ličnosti (član 30. Zakona);
 6. pravo da od nas zahtijevate ograničenje obrade prikupljenih podataka o ličnosti (član 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 7. pravo vas kao Lica na koje se podaci odnose, odnosno obaveza nas kao Rukovaoca da obavijestimo sve primaoce, kojima smo podatke o ličnosti otkrili, o svakoj ispravci, brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade osim ako je to nemoguće ili zahtijeva prekomjeran utrošak vremena i sredstava te da vas, na vaš zahtjev informišemo o svim primaocima podataka (član 33. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 8. pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo da podatke koje ste nam prethodno dostavili primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku i/ili da te podatke prenesemo drugom Rukovaocu bez ometanja sa naše strane (član 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 • pravo da nam podnesete prigovor na obradu prikupljenih podataka o ličnosti (član 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 • pravo da se na vas ne primjenjuje odluka donijeta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posljedice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj (član 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 • pravo da podnesete pritužbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 78. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 • pravo da podnesete tužbu nadležnom sudu u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 84. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Kada je obrada vaših podataka o ličnosti zasnovana na vašem pristanku, imate pravo da povučete pristanak u svako doba, što neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka prije povlačenja vašeg pristanka.

II Korisnici website-a u Bosni i Hercegovini kao Nosioci podataka u odnosu sa Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo kao Kontrolorom podataka o ličnosti imaju određena prava, osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka:

 1. pravo da povučete saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo kojem trenutku, osim ako se vi kao Nosilac podataka i mi kao Kontrolor izričito ne dogovorimo drugačije (član 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka – saglasnost nosioca podataka);
 2. pravo da budete obaviješteni o prikupljanju podataka prije nego što počnemo da prikupljamo podatke (član 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka – obavještavanje o prikupljanju ličnih podataka);
 3. pravo da vas bez odgađanja obavijestimo koja treća strana nam je dostavila lične podatke, ako nismo pribavili lične podatke od vas (član 23. Zakona o zaštiti ličnih podataka – izvor ličnih podataka);
 4. pravo da vas na vaš zahtjev obavijestimo o toku obrade vaših podataka koju vršimo mi ili obrađivač podataka, svrsi obrade podataka, zakonskoj osnovi i trajanju obrade, da li su podaci pribavljeni od nosioca podataka ili od treće strane i o pravu na pristup ličnim podacima, kao i o tome ko je primio ili ko će da primi podatke i za koju svrhu (član 24. Zakona o zaštiti ličnih podataka – pravo pristupa ličnim podacima);
 5. pravo da vam, ako zakonom nije drugačije predviđeno, na osnovu vašeg zahtjeva jednom godišnje, bez nadoknade, dostavimo informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka (član 25. Zakona o zaštiti ličnih podataka – način dostavljanja informacije);
 6. pravo da podnesete besplatan prigovor na naš zahtjev u pogledu budućeg korištenja ili prenosa vaših podataka za svrhu direktnog marketinga ili da budete obaviješteni prije nego što vaši podaci budu prvi put preneseni trećoj strani u svrhu direktnog marketinga (član 26. Zakona o zaštiti ličnih podataka – prigovor u vezi sa direktnim marketingom);
 7. pravo da nam kao podnesete zahtjev za ispravljanje, brisanje ili blokiranje podataka za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka (član 27. Zakona o zaštiti ličnih podataka – ispravljanje, brisanje i blokiranje podataka);
 8. pravo vas kao Nosioca podataka da ne možemo mi kao Kontrolor podataka donijeti odluku koja će proizvesti pravno dejstvo na vas ili koja može značajno da utiče na vas, a cilj odluke je da procijeni određene lične odlike vas kao Nosioca podataka, koja je zasnovana isključivo na automatskoj obradi ličnih podataka, dva izuzetka su Zakonom o zaštiti ličnih podataka predviđena – ako je odluka donijeta u postupku zaključivanja ili izvršavanja ugovora, pod uslovom da je zahtjev vas kao Nosioca podataka ispunjen ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite vaših zakonitih interesa i ako smo mi ovlašćeni na osnovu zakona, koji određuje mjere zaštite vaših zakonitih interesa kao Nosioca podataka, da donesemo takvu odluku (član 29. Zakona o zaštiti ličnih podataka – Donošenje odluke na osnovu automatske obrade podataka);
 9. pravo da podnesete prigovor Agenciji radi zaštite svojih prava ako ustanovite ili posumnjate da smo mi kao Kontrolor podataka ili obrađivač podataka povrijedili vaše pravo ili da postoji direktna opasnost za povredu prava (član 30. Zakona o zaštiti ličnih podataka – podnošenje prigovora);
 10. pravo da podnesete tužbu i pokrenete spor radi naknade štete pred nadležnim sudom na čijem području imate prebivalište ili boravište ili nadležnim sudom na čijem području je naše sjedište za naknadu materijalne ili nematerijalne štete (član 32. Zakona o zaštiti ličnih podataka – odgovornost za štetu);
 11. pravo vas kao Nosioca podataka da vam mi kao Kontrolor podataka pružimo informaciju o obradi ličnih podataka ili omogućimo pristup ličnim podacima je ograničeno i nismo dužni da pružimo navedene informacije ako bi se time mogla nanijeti značajna šteta legitimnim interesima državne bezbjednosti, odbrane, javne bezbjednosti, preventive, istrage, otkrivanja krivičnih djela i gonjenja izvršilaca, te povrede etičkih pravila profesije, privrednim i finansijskim interesima, uključujući monetarna, budžetska i poreska pitanja, inspekcijskim i drugim kontrolnim dužnostima, zaštiti nosioca podataka ili pravima i slobodi drugih u Bosni i Hercegovini (član 28. Zakona o zaštiti ličnih podataka – utvrđivanje izuzetaka u pravima).

III Korisnici website-a u zemljama članicama Evropske unije kao Lica na koje se podaci o ličnosti odnose u Bugarskoj u odnosu sa СПИНАКЕР ДИСТРИБУЦИЯ ООД kao Rukovaocem podataka o ličnosti, u Hrvatskoj u odnosu sa SPINNAKER DISTRIBUCIJA D.O.O. kao Rukovaocem podataka o ličnosti, u Grčkoj u odnosu sa SPINNAKER DISTRIBUTION HELLAS EPE kao Rukovaocem podataka o ličnosti i u Sloveniji u odnosu sa SPINNAKER NT DISTRIBUCIJA D.O.O. kao Rukovaocem, u Mađarskoj u odnosu sa SPINNAKER DISTRBUTION KFT. kao Rukovaocem, u Rumuniji u odnosu sa CT DISTRIBUCIJA SLR kao Rukovaocem,  podataka o ličnosti imaju određena prava, osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih GDPR-om:

 1. pravo da vam kao Rukovalac podataka pružimo transparentne informacije, omogućimo ostvarivanje komunikacije i oblike ostvarivanja prava lica na koja se podaci o ličnosti odnose (član 12. GDPR);
 2. pravo da vam kao Rukovalac podataka o ličnosti pružimo informacije kada prikupljamo podatke o ličnosti od vas kao što su identitet i kontakt rukovaoca i predstavnika rukovaoca ako ga rukovalac ima, kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti DPO ako je takvo lice određeno, svrha obrade zbog koje se podaci o ličnosti obrađuju, pravni osnov za obradu, primaoci ili kategorije primalaca podataka o ličnosti ako postoje, da li postoji namjera prenošenja podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju (član. 13. GDPR);
 3. pravo da vam kao Rukovalac podataka o ličnosti pružimo informacije kada ne prikupljamo podatke o ličnosti od vas kao što su identitet i kontakt rukovaoca i ako ima predstavnika rukovaoca ako ga rukovalac ima, kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti DPO ako je takvo lice određeno, svrha obrade zbog koje se podaci o ličnosti obrađuju, kategorije podataka o ličnosti u konkretnom slučaju, primaoci ili kategorije primalaca podataka o ličnosti ako postoje, da li postoji namjera prenošenja podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju (član. 14. GDPR);
 4. pravo na pristup – imate pravo da od nas kao Rukovaoca zahtjevate informaciju o tome da li se podaci o ličnosti koji se odnose na vas obrađuju ili ne obrađuju i u slučaju da se obrađuju pravo da zahtjevate pristup podacima o ličnosti i informacije kao što su svrha obrade, kategorije podataka o ličnosti, primaoce ili kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili kojima će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, predviđeni period za koji će se podaci o ličnosti čuvati ili kriterijume koji se koriste za određivanje tog perioda čuvanja, postojanje prava da se od rukovaoca zahtjeva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se tiču lica na koje se podaci o ličnosti odnose ili da se prigovori takvoj obradi, pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu, ako se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se podaci o ličnosti odnose sve raspoložive informacije o njihovom izvoru, postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje, predviđene posljedice takve obrade za lice na koje se podaci o ličnosti odnose (član. 15. GDPR);
 5. pravo da opozovete saglasnost za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vrijeme što neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena prije opoziva (član 7. GDPR);
 6. pravo na ispravku – imate pravo da od nas kao Rukovaoca bez nepotrebnog odlaganja dobijete ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na vas (član. 16. GDPR);
 7. pravo na brisanje (’’pravo na zaborav“) – imate pravo da od nas kao Rukovaoca zatražite brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja pod uslovom da podaci o ličnosti više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni na drugi način, ako ste opozvali saglasnost na kojoj se zasniva obrada i ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu, ako podnesete prigovor na obradu i ne postoji pretežni legitimni osnov za obradu, podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni, podaci o ličnosti moraju biti izbrisani radi usklađenosti sa zakonskom obavezom u zakonodavstvu Unije ili države članice kojoj je rukovalac podložan (član 17. GDPR);
 8. pravo na ograničenje obrade – imate pravo da od nas kao Rukovaoca tražite da ograničimo obradu podataka o ličnosti u određenim situacijama ako osporavate tačnost podataka o ličnosti za period vremena tokom koga možemo da provjerimo tačnost podataka, ako je obrada nezakonita a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umjesto toga zahtjevate ograničenje njihove upotrebe, ako nam podaci o ličnosti više ne trebaju za svrhe obrade ali ih vi tražite za ostvarivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahtjeva, ako ste se protivili obradi do odluke o tome da li legitimni interes nas kao rukovaoca preteže nad vašim interesima (član 18. GDPR);
 9. pravo vas kao Lica na koje se podaci o ličnosti odnose koje predstavlja obavezu nas kao Rukovaoca da obavijestimo svakog primaoca kome smo podatke o ličnosti otkrili u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka o ličnosti ili ograničenjem obrade, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmjerno napor dok ćemo vas obavijestiti o tim primaocima ako to zahtjevate (član 19. GDPR);
 10. pravo na prenos podataka – imate pravo da primite podatke o ličnosti koji se odnose na vas ili koje ste pružili nama kao Rukovaocu u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da te podatke prenesemo drugom rukovaocu bez našeg ometanja (član 20. GDPR);
 11. pravo na prigovor – imate pravo da se u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, usprotivite obradi podataka o ličnosti koji se odnose na vas ili koja se zasniva na obradi u javnom interesu ili u vršenju zvaničnih ovlašćenja dodjeljenih rukovaocu ili obradi neophodnoj u svrhu legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, uključujući profilisanje na osnovu tih odredbi; nećemo više obrađivati podatke o ličnosti ukoliko ne dokažemo nužne legitimne interese za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili nad interesima za ostvarivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahtjeva (član 21. GDPR);
 12. pravo da ne podliježete odluci koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte koji se odnose na vas ili značajno utiču na vas (član 22. GDPR);
 13. pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu – imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici svog uobičajenog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja, ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski postupak, ako smatrate da obrada podataka o ličnosti koja se na vas odnosi krši GDPR (član 77. GDPR);
 14. pravo na efikasan pravni lijek protiv nadzornog organa – imate pravo na djelotvoran pravni lijek protiv pravno obavezujuće odluke nadzornog organa u vezi sa vama, bez prejudiciranja bilo kojeg drugog administrativnog ili vansudskog postupka; postupak protiv nadzornog organa pokreće se pred sudovima države članice u kojoj je osnovan nadzorni organ (član 78. GDPR);
 15. pravo na efikasan pravni lijek protiv rukovaoca ili obrađivača – imate pravo na djelotvoran pravni lijek tamo gdje smatrate da su vaša prava koja imate po GDPR-u povrijeđena uslijed obrade podataka o ličnosti suprotno GDPR-u (član 79. GDPR).

IV Korisnici website-a u Crnoj Gori kao Lica na koje se odnose lični podaci u odnosu sa Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica kao Rukovaocem ličnih podataka imaju određena prava, osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kada je obrada vaših podataka o ličnosti zasnovana na vašoj saglasnosti, imate pravo da opozovete saglasnost u svako doba, što neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu vaše saglasnosti prije povlačenja vaše saglasnosti.

IV Korisnici website-a u Sjevernoj Makedoniji kao Lica na koje se odnose podaci o ličnosti u odnosu sa Komtrejd Distribucija DOOEL kao Rukovaocem podataka o ličnosti imaju određena prava, osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kada je obrada vaših podataka o ličnosti zasnovana na vašoj saglasnosti, imate pravo da opozovete saglasnost u svako doba, što neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu vaše saglasnosti prije povlačenja vaše saglasnosti.

Ako želite da ostvarite bilo koje svoje od gore navedenih prava ili imate bilo koje pitanje u vezi sa tim, molimo da nas kontaktirate slanjem e-mail-a na adresu: kontakt@tesla.info.

 

KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo osigurali da od našeg website-a dobijete maksimum, da prikupimo informacije o tome kako koristite website i da pratimo vaše on-line ponašanje, odnosno ponašanje na internetu. Vrste prikupljenih informacija mogu da uključuju porijeklo posjetioca website-a,  vaše prethodno odredište ili primaoca e-mail-a, vrstu pretraživača, operativni sistem, pretraživač koji je korišten kao i trajanje vaše posjete na website-u ili e-mail poruku.

Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo vas da pogledajte naša Politiku kolačića objavljenu pri dnu website-a.

Za više informacija o tome kako da onesposobite e-mail praćenje, molimo vas da odete na sljedeći link

https://www.wikihow.com/Stop-Email-Tracking; https://nordvpn.com/blog/how-to-block-email-tracking/; https://www.hongkiat.com/blog/detect-disable-email-tracking/ ili do dokumentacije vaše e-mail prijave (ako ste je koristili) ili vašeg e-mail servis provajdera (ako koristite internet pretraživač da čitate e-mail).

LINKOVI KA DRUGIM WEBSITE-OVIMA

Website može da sadrži linkove ka website-ovima trećih lica. Mi odričemo bilo kakvu kontrolu nad njima, relaciju ili odobrenje takvih sajtova i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastane iz sadržaja takvih website-ova. Linkovi ka drugim website-ovima dati su samo kao pogodnost i snažno preporučujemo pročitate Uslove korištenja i Pravila o privatnosti koji se nalaze na website-ovima trećih lica.

 

IZMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Možemo ažurirati ovu Politiku privatnosti s vremena na vrijeme. Ažurirana Politika privatnosti biće objavljena na odgovarajućem Comtrade-ovom website-u ili vam data na vaš zahtjev.