Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: ___2020_________

Ние Spinnaker Distribution Ltd. зачитаме притесненията ви относно поверителността и ценим връзката, която имаме с вас. Тази Политика за поверителност описва видовете лични данни, които събираме за нашите клиенти, начина, по който използваме тази информация, с кого я споделяме, както и правата на нашите клиенти относно използването на информацията. Също така описваме мерките, които предприемаме за защита на сигурността на информацията, колко дълго я съхраняваме и как нашите клиенти могат да се свържат с нас относно нашите практики за поверителност и как да упражняват правата си.

 • За целите на GDPR и българското законодателство за защита на данните, администраторът на данни е юридическото лице, което се намира в страната, в която живеете (т.е. където е адресът ви за фактуриране). Подробностите за Spinnaker Distribution Ltd., действаща като контролер на данни за целите на настоящата Политика за поверителност, са посочени по-долу в раздела „Как да се свържете с нас“.

 

Информация, която събираме

Може да получим лични данни за вас, когато използвате нашия уебсайт. Нашите продукти са достъпни за продажба при определени търговци на дребно. Освен ако при продажбата не е посочено друго, всички лични данни, събрани от тези търговци на дребно, не ни се предоставят. Тази Декларация за поверителност не се отнася до събирането на данни от нашите търговски партньори. Когато посещавате този сайт, ние също така можем да събираме определена информация за вашето устройствоили използване чрез автоматизирани средства, включително използвайки технологии като бисквитки и регистрационни файлове на уеб сървъра.

 

Информация, която предоставяте

Можете да предоставяте личните си данни на нас по много начини, като например, когато подписвате за разширена гаранция или се абонирате за нашия бюлетин. Видовете лични данни, които ни предоставяте, могат да включват:

 • Информация за контакт (като име, пощенски адрес, имейл адрес и мобилен или друг телефонен номер)

Когато закупите нашия продукт в магазини за търговия на дребно и се регистрирате на нашия уебсайт www.teslagiveaways.com/bg за разширена гаранция, Вие ни предоставяте информация като вашето име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес, сериен номер и модел на Tesla TV както и сканиране на разписката. Предоставянето на тези лични данни е изискване за активиране на удължена гаранция за Tesla TV. Ако не ни предоставите тази информация, ние няма да можем да изпълним правилно задълженията си във връзка с удължена гаранция и няма да можете да се възползвате от такава разширена гаранция. Останалата част от личните данни е или доброволно предоставена от вас (като такива отзиви, въпроси, коментари, имейл адрес за получаване на маркетингови съобщения от нас) или получена с вашето съгласие и / или разрешение. Не сте длъжни да ни предоставяте тези данни, но ако го направите, ще се възползвате от нашите персонализирани услуги, както е описано по-долу.

 

Как използваме информацията

Ще използваме информацията, която предоставяте, за:

 • Предоставяне заявените от вас продукти или услуги и използване на функциите на нашия сайт;
 • Изпращаме ви рекламна информация, материали или други комуникации, ако сте съгласни, създаваме потребителски профил за вас, въз основа на информацията, която сте ни предоставили, за да приспособим рекламите си към вашите интереси и да управляваме ефективността на нашите маркетингови усилия;
 • Персонализирани реклами, показвани ви на нашия сайт и на други места,отговарящи на вашите интереси и история с нас;
 • През цялото време ще спазваме приложимите законови изисквания, съответните индустриални стандарти и нашите политики за защита на личните данни.

Също така, можем да използваме информацията и по други начини, за които предоставяме конкретно известие по време на събирането. Събраната информация е необходима за целите, посочени по-горе. Без тази информация е възможно да не можете да се възползвате от някои от нашите продукти или услуги.

 

Правна основа за използването на информацията

Ще използваме предоставената от вас информация за горепосочените цели, ако:

 • необходимо е да се изпълни договор, по който сте страна (напр. Предоставяне на разширена гаранция); или
 • сме получили вашето съгласие; или ако
 • имаме легитимен интерес да го направим (включително легитимен интерес от извършване на маркетингови дейности, изследователски дейности, анализиране на данни и функции на вътрешната администрация, обработка и прилагане на правни искове и провеждане на нашия бизнес в съответствие с всички приложими закони, съответните индустриални стандарти и нашите политики).

 

Информация, която събираме чрез автоматизирани средства

Когато посещавате този сайт, ние също така събираме определена информация за вашата употреба на сайта или устройство чрез автоматизирани средства или с помощта на технологии като бисквитки и регистрационни файлове на уеб сървъра. Например, можем да събираме вашия IP адрес, вашия уникален идентификатор на устройство (или друг идентификатор на устройство) и / или данни за геолокация, за да ви предложим определени функции или функционалности.

 

Технологии, които използваме

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтовете изпращат на вашия компютър или друго свързано с Интернет устройство, за да идентифицират уникално вашия браузър или да съхраняват информация или настройки във вашия браузър. Повече информация можете да намерите в нашата Политика за бисквитки.

 

Информация, която споделяме

Ние не продаваме или разкриваме по друг начин лични данни, които събираме за вас, освен както е описано тук. Можем да споделим вашите лични данни с:

 • Нашите филиали за целите, описани в настоящата Политика за поверителност.
 • Доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име въз основа на нашите инструкции. Ние не разрешаваме на тези доставчици на услуги да използват или разкриват информацията, освен ако не е необходимо за извършване на услуги от наше име или да спазват законовите изисквания. Примерите за тези доставчици на услуги включват организации, които обработват плащания с кредитни карти, изпълняват поръчки и предоставят уеб хостинг и маркетингови услуги.
 • Други трети страни с ваше съгласие.

В допълнение, ние и нашите филиали и други доставчици на услуги можем да разкрием информация за вас (i) ако се изисква от нас по закон или юридически процес, (ii) пред органите на реда или други държавни служители, или (iii) когато смятат, че оповестяването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба или във връзка с разследване на подозрение или действителна измамна или незаконна дейност.

Ние също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за вас в случай, че продадем или прехвърлим цялата или част от нашия бизнес или активи. Ако се случи такава продажба или трансфер, ние ще положим разумни усилия, за да насочим приобретателя да използва личните данни, които сте ни предоставили, по начин, който е в съответствие с нашата Политика за поверителност. След такава продажба или прехвърляне можете да се свържете с образуванието, на което сме прехвърлили вашите лични данни, в случай че имате е запитвания относно обработката на тази информация.

 

Вашите права и избор

Имате право на избор във връзка с личните данни, които събираме от вас. За да поискате да премахнем вашата информация от нашите мейл списъци или да изпратите заявка за промяна в използваните от нас лични данни, моля, свържете се с нас, както е посочено по-долу.

 • Изтриване на имейл

Можете по всяко време да ни кажете да не ви изпращаме маркетингови съобщения по имейл, като кликнете върху връзката за отписване в рамките на маркетинговите имейли, които получавате от нас, или като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Можете също така да се откажете да получавате маркетингови имейли от нас, като ни изпратите имейл на office.bg@comtrade.com.

 • Оттегляне на съгласието

Можете също така да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили преди това, по всяко време, което има ефект за в бъдеще, като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Това няма да повлияе на законността на използването на вашата информация въз основа на вашето съгласие преди нейното оттегляне.

 • Преглед, актуализиране или изтриване на лични данни или ограничаване или обективиране на тяхното използване

При спазване на приложимия български закон за защита на личните данни и правото на ЕС GDPR, вие имате право да поискате достъп и/или поправяне или изтриване на личните данни, които поддържаме за вас, както и да поискате ограничаване на използването на тази информация, както е уместно. Освен това имате право да възразите по всяко време срещу използването на вашите лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, свързано с директния маркетинг. За всички други цели можете да възразите по всяко време на използването на личните ви данни, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, в съответствие с приложимото законодателство на България и ЕС. Тези права могат да бъдат ограничени при някои обстоятелства съгласно приложимото законодателство на България и на ЕС. Ние предприемаме разумни стъпки, за да потвърдим вашата самоличност, преди да предоставим достъп или да направим корекции. Можете да упражнявате тези права, като се свържете с нас, както е посочено по-долу.

 • Други права

При спазване на приложимото българско и европейско законодателство имате право да получавате в структуриран, често използван и машинно четим формат личните данни, които сте ни предоставили за вас, с вашето съгласие или въз основа на договор,по който вие сте страна. Освен това имате право тази информация да бъде предадена на друг администратор на данни, където това е технически осъществимо. Можете да упражните това право, като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Можете също да подадете жалба до българска комисия за защита на личните данни.

 

Прехвърляне на данни

Можем да прехвърляме личните данни, които събираме за вас, на нашите филиали и доставчици на услуги на трети страни в страни, различни от държавата, в която първоначално е била събрана информацията (включително САЩ, Сърбия и други страни извън ЕС), когато това е необходимо за изпълнение целите, описани в настоящата Политика и вашите лични данни, могат да бъдат обработвани и съхранявани извън вашата страна на пребиваване. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като вашата страна на пребиваване и вашите лични данни ще бъдат обект на приложимото чуждестранно законодателство. Законите на някои от тези страни не бяха признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните. Когато прехвърляме вашата информация в други страни, ние ще я защитим по начина, описан в настоящата Декларация за поверителност. Въведохме също подходящи защитни мерки, за да гарантираме такова ниво на защита на данните при прехвърляне на личните ви данни, включително сключването на споразумения за трансфер на данни, включващи Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия  или нашите доставчици на услуги от САЩ, които да бъдат обвързани с щита за поверителност между ЕС и САЩ, тъй като установени от Министерството на търговията на САЩ и Европейската комисия по отношение на събирането, използването и задържането на лични данни, прехвърлени от Европейското икономическо пространство в САЩ, или други приложими механизми за трансфер на данни.

 

Задържане на данни

Ние съхраняваме предоставената от вас информация за продължителността на нашите взаимоотношения, плюс разумен период от не повече от 5 години, за да можем да изпълняваме редовни процедури за изтриване или да вземаме предвид приложимия давност или ако е необходимо при задължително приложим закон. Ако желаете да получавате маркетингови комуникации, ние ще запазим необходимата информация, за да можем да ви изпращаме тези съобщения след края на отношенията ни или ако сте потенциален клеитн след събирането на данните за вас.

 

Как защитаваме личните данни

Ние поддържаме подходящи технически и организационни защити, за да гарантираме подходящо ниво на сигурност на вашите лични данни, по-специално за защита на вашите лични данни срещу случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. Въпреки това, никоя система за сигурност не е перфектна и не можем да обещаем, че информацията за вас ще остане сигурна при всички обстоятелства, включително сигурността на вашите данни по време на предаване до нас или сигурността на данните на вашето устройство.

 

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя връзки към други уебсайтове за ваше удобство и информация. Тези уебсайтове могат да работят независимо от нас. Свързаните сайтове може да имат свои собствени известия или правила за поверителност, които горещо ви препоръчваме да прегледате, ако посещавате някой свързан уебсайт. Доколкото някои свързани уебсайтове, които посещавате, не са собственост или контролирани от нас, ние не носим отговорност за съдържанието на сайтовете, използването на сайтовете или практиките за поверителност на сайтовете.

 

Актуализации на нашата Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност може да се актуализира периодично, за да отразява промените в нашите практики за поверителност. Ще публикуваме лесно за забелязванеизвестие на нашия уебсайт, за да ви уведомим за всякакви значителни промени в нашата Политика за поверителност и ше посочваме в горната част на Политиката кога тя е била последно актуализирана.

 

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност или искате да упражните правата си, моля изпратете писмо до нашия официален адрес, както е посочено по-долу, или имейл на office.bg@comtrade.com

 

Нашият регистриран адрес:

 

Контролер на данни
Спинакер дистрибуция ЕООД, ЕИК 204741447
Адрес Община Възраждане, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 3, офис 10, 1303 София, България