Termeni și Condiții 7

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoțională “7 ani garanție Tesla pentru electrocasnicele TESLA” este organizată de SC Distribucija SRL, cu sediul în București, Piața Montreal nr. 10, sector 1, București, Piața Montreal nr. 10, WTC, intrarea D, etaj 2, birou D2.05, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13761/2017, cod fiscal RO38052317 (denumită în continuare „Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei la urmatoarea adresa URL: https://www.teslagiveaways.com/ro/7-ani-garantie/
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului la urmatoarea adresa URL: https://www.teslagiveaways.com/ro/7-ani-garantie/.

 

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 01.03.2020 și se va încheia la data de 30.09.2020. O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

 

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI

Clienții care au achiziționat poduse electrocasnice marca Tesla, în perioada de desfășurare a campaniei menționată în cadrul art. 2, le pot înscrie în campanie în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data achiziției acestora.

 

Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează aparate electrocasnice Tesla.
La această campanie participă produse marca Tesla din categoria electrocasnice. Lista completă a produselor o puteți găsi în cadrul art. 7 al regulamentui.

 

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01.03.2020. Aceste persoane vor fi denumite în continuare „Participant”.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 2 ani, trebuie:
a) Sa îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.
b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un aparat electrocasnic marca Tesla din lista produselor existente în cadrul art. 7 .
c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 3, folosind metoda de înscriere, descrisă în cadrul art. 8 și să furnizeze următoarele date personale și date de identificare ale produsului: Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, E-mail
Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:
a) a achiziționat un produs electrocasnic marca Tesla care nu se află în lista produselor existente în cadrul art. 7.
b) a achiziționat un produs electrocasnic marca Tesla în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.
c) a achiziționat un produs electrocasnic marca Tesla și nu-l înscrie in campanie în perioada menționată în art.3.
d) datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 6 pct. c .

 

Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte următoarele produse:
Categorie/Model:
Electrocasnice:

MW2030MB Cuptor cu microunde Tesla MW2030MB 20L, 700W, BLK
MW2030MS Cuptor cu microunde Tesla MW2030MS 20L, 700W, SLV
MW2030MW Cuptor cu microunde Tesla MW2030MW 20L, 700W, Alb
MW2390MB Cuptor cu microunde Tesla MW2390MB 23L, 800W, SLV
RC2700H Combina frigorifica Tesla RC2700H, A+,282L, Alb
RC3100FHX Combina frigorifica Tesla RC3100FHX, A+,327L, Inox
RC3100H Combina frigorifica Tesla RC3100H, A+, 324L, Alb
RC3400FHX Combina frigorifica Tesla RC3400FHX, A+, 243L,Inox
RD2100H Frigider cu doua usi Tesla RD2100H, A+, 217L, Alb
RD2100M Frigider cu doua usi Tesla RD2100M, A+, 207L, Alb
RD2400M Frigider cu doua usi Tesla RD2400M, A+, 245L, Alb
RH2950M Lada frigorifica Tesla RH2950M, A+, 295L, H85, Alb
RS0400M Mini Bar Tesla RS0400M A+, 43L, H49, Alb
RS0902M Frigider cu o usa Tesla RS0902M, A+, 94L, H85, Alb
RS1300M Frigider cu o usa Tesla RS1300M, A+, 130L, H85,Alb
WD630M Masina de spalat vase Tesla WD630M, A++,12 set,Alb
WD660M Masina de spalat vase Tesla WD660M, A++,12 set,Alb
WD660MX Masina de spalat vase Tesla WD660MX, A++,12 seturi
WF60830M Masina de spalat rufe Tesla WF60830M, A++, 6.5 kg
WF61061M Masina de spalat rufe Tesla WF61061M, A++, 6.5 kg
WF71260M Masina de spalat rufe Tesla WF71260M, A++, 7 kg
WF81490M Masina de spalat rufe Tesla WF81490M, A+++,8kg
WF81491M Masina de spalat rufe Tesla WF81491M, A+++,8kg
WL71290M Masina spalat rufe incar.vert Tesla WL71290M, A+++
WW86490M Masina spalat rufe + uscator Tesla WW86490M, B

 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele Tesla participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (5 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă). Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare, menționată în cadrul art. 3. Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, E-mail) completând formularul online disponibil la: https://www.teslagiveaways.com/ro/7-ani-garantie/.

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de activare a acesteia, menționată în cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 5 ani. Toate condițiile aferente garanției de 5 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse. Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original, pe toată perioada celor 7 ani de garanție (5 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției. Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.

 

Art. 10. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.