ΞΕΝΟΙΑΣΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε μετά την αγορά ενός κλιματιστικού Tesla είναι να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα και να ανεβάσετε την απόδειξη αγοράς σας. Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα αναβαθμίζετε την εγγύηση της συσκευής σας από τα 2 στα 10 χρόνια.

klima

Όροι επέκτασης εγγύησης

<!--
-->
  • Η επέκταση εγγύησης ισχύει σε συσκευές που έχουν αγοραστεί έως και 31/03/2025.
  • Για την ενεργοποίηση της επέκτασης εγγύησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση με την επικόλληση της απόδειξης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη.
  • Η επικόλληση της απόδειξης είναι απαραίτητη ενώ πρέπει να αναγράφεται καθαρά το μοντέλο της συσκευής και η ημερομηνία αγοράς.
  • Η επέκταση της εγγύησης ισχύει μόνο για συσκευές που έχουν αγοραστεί εντός Ελλάδος.
  • Να γίνει εγκατάσταση από οποιονδήποτε πιστοποιημένο τεχνικό – εγκαταστάτη κλιματιστικών.
  • Να γίνεται η ετήσια συντήρηση του μηχανήματος από πιστοποιημένο τεχνικό.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσετε την εγγραφή

Πληκτρολόγησε το e-mail στο οποίο θέλεις να σταλεί το πιστοποιητικό
Πληκτρολόγησε τον σειριακό αριθμό από το αυτοκόλλητο της συσκευής

Διάβασε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σου.

Registracijom na internet stranici za ostvarivanje prava na produženu garanciju kupac/potrošač izjavljuje da je saglasan da Certifikat o produženoj garanciji (garantni list) dobije u elektronskom obliku. Kupac/potrošač je u potpunosti odgovoran za tačnost unijetih podataka. Ukoliko se u procesu obrade reklamacije po produženoj garanciji utvrdi da unešeni podaci nisu tačni, uslovi produžene garancije neće biti prihvaćeni.