ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Η προωθητική εκδήλωση “10ετής εγγύηση για τα κλιματιστικά Tesla” οργανώνεται από την εταιρεία Spinnaker Distribution Hellas Ε.Π.Ε.Ιάσονος 1, Γλυφάδα, Ταχυδρομικός Κώδικας 165 61, Αθήνα, Ελλάδα, Γ.Ε.ΜΗ 146208101000, ΑΦΜ 800979885 (στο εξής “Διοργανώτρια”)

Η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού (“Κανονισμός”), που είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες. Οι προωθητικοί κανονισμοί θα δημοσιευτούν κατά την διάρκεια της καμπάνιας  στην ιστοσελίδα : https://www.teslagiveaways.com/gr.

Η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διορθώνει, συμπληρώνει ή και να αλλάζει τους κανονισμούς όπως επίσης και να διακόψει την καμπάνια, υπό την προϋπόθεση να ενημερώσει  τους συμμετέχοντες πριν κάνει οποιαδήποτε διόρθωση ή  συμπλήρωση  των διατάξεων της και με την κατάρτιση πρόσθετων πράξεων στον παρόντα κανονισμό. Όλες οι αλλαγές ισχύουν μετά την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα https://www.teslagiveaways.com/gr.

Άρθρο 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Η καμπάνια θα ξεκινήσει στις 1 Απριλίου 2023 μέχρι 31 Μαρτίου 2024. Η μέρα της καμπάνιας θα ξεκινήσει στις 00:00:00 και τελειώνει μέχρι και 23:59:59 (συμπεριλαμβανομένης).

Άρθρο 3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι πελάτες οι οποίοι αγόρασαν Τesla κλιματιστικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας που αναφέρθηκε πάνω στο άρθρο 2, μπορούν να κάνουν αίτηση  να ενεργοποιούν εκτεταμένη εγγύηση στις πρώτες 30 ημέρες από τη ημερομηνία της αγοράς.

Άρθρο 4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Η καμπάνια αναφέρεται σε εθνικό επίπεδο, εντός Ελλάδας, στα καταστήματα που συμμετέχουν και διαθέτουν προς πώληση τα κλιματιστικά Τesla.

Η ολοκληρωμένη λίστα με τα προϊόντα βρίσκεται στο άρθρο 7 του κανονισμού.

 

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η καμπάνια είναι για όλους όσους έκλεισαν τα 18 έτη μέχρι την 1η Μαΐου 2023. Αυτά τα άτομα στο εξής θα ονομάζονται “συμμετέχοντες”.

Άρθρο 6 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο πελάτης για να επωφεληθεί από  την εκτεταμένη εγγύηση για 10 χρόνια πρέπει :

α) να γνωρίζει τις προϋποθέσεις, αναφέρονται  στο άρθρο .5.

β) να αγοράσει,  κατά την διάρκεια της καμπάνιας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, τουλάχιστον έναν κλιματιστικό Tesla από τη λίστα με τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7.

γ) να ακολουθήσει τις οδηγίες του  άρθρου 3 και τις οδηγίες  που αναφέρονται στο άρθρο 8 ενώ πρέπει  να συμπληρώσει τα παρακάτω προσωπικά του στοιχεία καθώς  και τα στοιχεία του προϊόντος:

  • Όνομα,
  • επίθετο,
  • τηλέφωνο,
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • σκανάρισμα αποδείξης
  • σειριακός αριθμός και μοντέλο του κλιματιστικού.

 

Ο συμμετέχων δεν θα επωφεληθεί από την εκτεταμένη εγγύηση αν:

α) αγόρασε ένα κλιματιστικό Tesla το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τα προϊόντα που αναγράφονται στο άρθρο 7.

β) αγόρασε ένα κλιματιστικό Tesla μετά τη λήξη  της καμπάνιας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2.

γ) αγόρασε  ένα κλιματιστικό Tesla και δεν καταχώρησε την εκτεταμένη εγγύηση κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  που αναφέρεται στο άρθρο 3.

δ) τα στοιχεία που συμπλήρωσε δεν αντιστοιχούν ( ή δεν είναι σύμφωνα) με όσα αναγράφονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 7 ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Όλα τα κλιματιστικά τύπου split συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αρθ.8. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, τα κλιματιστικά Tesla τα οποία συμμετέχουν στην καμπάνια θα ωφεληθούν από την 10 χρόνια εγγύηση (2 χρόνια κανονική εγγύηση + 8 χρόνια πρόσθετη εγγύηση). Οι προϋποθέσεις για να ισχύει η κανονική εγγύηση όπως αναφέρεται στους “‘Όρους για την εγγύηση για τα κλιματιστικά Tesla” πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι πελάτες να κάνουν αίτηση για την εκτεταμένη εγγύηση. Η εκτεταμένη εγγύηση θα ισχύσει αν είναι ενεργοποιημένη κατά την χρονική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2. Για να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε την εκτεταμένη εγγύηση πρέπει να παρέχετε τα προβλεπόμενα στοιχεία (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, email, σκαναρισμένη απόδειξη, σειριακό αριθμό και  μοντέλο του κλιματιστικού) συμπληρώνοντας τη σχετική διαδικτυακή αίτηση που διατίθεται  στην:https://www.teslagiveaways.com/gr. Μη την ενεργοποίηση της εκτεταμένης εγγύησης μετά τη λήξη του χρονικού περιορισμού που  αναφέρεται στο άρθρο 2, χάνετε το  προνόμιο και σε αυτή την περίπτωση  μόνο η  εγγύηση  διάρκειας  2 ετών παραμένει σε ισχύ.  Όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την διετή εγγύηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος, παραμένουν σε ισχύ και στην περίπτωση της εκτεταμένης εγγύησης. Η εκτεταμένη εγγύηση ισχύει μόνο μετά την εγγραφή και με βάση την παραλαβή της βεβαίωση της εγγύησης. Για να υπάρχει όφελος από την εκτεταμένη εγγύηση, ο πελάτης πρέπει να κρατήσει τη βεβαίωση της εγγύησης και την απόδειξη αγοράς, σε πρωτότυπα, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς εγγύησης  (2 χρόνια κανονική + 8 χρόνια εκτεταμένη εγγύηση) έτσι ώστε να αποδείξει ότι έγινε η αγορά του προϊόντος κατά την διάρκεια της καμπάνιας. Η εκτεταμένη εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πιστοποιητικό εγγύησης του προϊόντος που τέθηκε  στην καμπάνια.

΄Αρθρο 9. ΑΝΤΙΡΉΣΕΙΣ

Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ της Διοργανώτριας και των αγοραστών που συμμετέχουν, αυτές θα διευθετούνται φιλικά. Αν δεν μπορούν να λυθούν οι  σχετικές διαφωνίες φιλικά, τα μέρη που εμπλέκονται στη διαφωνία θα υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους  για τον διακανονισμό, προσφεύγοντας  στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια που βρίσκονται  στην έδρα της  Διοργανώτριας.