Termeni si Conditii – Tesla giveaways

Termeni si Conditii

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Campania promoțională “5 ani garanție Tesla pentru televizoare” este organizată de SC Distribucija SRL, cu sediul în Piața Montreal nr. 10, WTC, intrarea D, etaj 2, birou D2.05, Bucuresti, sector 1, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J40/13761/2017, cod fiscal RO38052317 (denumită în continuare „Organizatorul”).
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăşurarii campaniei la urmatoarea adresa URL: www.teslagiveaways.com/ro/5-ani-garantie/
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament.

Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului la urmatoarea adresa URL: www.teslagiveaways.com/ro/5-ani-garantie/


Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


Campania va începe la data de 01.05.2020 și se va încheia la data de 30.09.2020.
O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).


Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI


Clienții care au achiziționat poduse marca Tesla, în perioada de desfășurare a campaniei menționată în cadrul art. 2, le pot înscrie in campanie în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data achiziției acestora.


Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI


Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează televizoare Tesla.
La această campanie participă produse marca Tesla din categoria televizoarelor.

Lista completă a produselor o puteți găsi în cadrul art. 7 al regulamentui.


Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE


Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01.01.2020.
Aceste persoane vor fi denumite în continuare „Participant”.


Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI


Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 2 ani, trebuie:

a) Să îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.
b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un televizor marca Tesla din lista produselor existente în cadrul art. 7 .
c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 3, folosind metoda de înscriere, descrisă în cadrul art. 8 și să furnizeze următoarele date personale și date de identificare ale produsului: Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, E-mail.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

a) a achiziționat un produs marca Tesla care nu se află în lista produselor existente în cadrul art. 7.
b) a achiziționat un produs marca Tesla în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.
c) a achiziționat un produs marca Tesla și nu-l înscrie in campanie în perioada menționată în art.3.
d) datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 6 pct. c .


Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte următoarele produse:

Televizoare
32T300BH
32T300SH
32T300BHS
32T300SHS
32T319BH
32T319SH
32T319BHS
32T319SHS
32T320BH
32T320SH
32T320BHS
32T320SHS
40T319SFS
43T319SFS
43T320BFS
43T320SFS
32S605BHS
40S605BFS
43S605BFS
43S905BUS
50S905BUS
55S905BUS
65S905BUS
43T607SUS
43T606SUS
50T607SUS
55T607SUS

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI


În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele Tesla participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (3 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă).

Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare, menționată în cadrul art. 3.

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, E-mail) completând formularul online disponibil la: www.teslagiveaways.com/ro/5-ani-garantie/

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de activare a acesteia, menționată în cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 3 ani. Toate condițiile aferente garanției de 3 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse. Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original, pe toată perioada celor 5 ani de garanție (3 ani garanție standard + 2 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.


Art. 10. LITIGII


În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.