TE RUGăM SĂ NE LAȘI DATELE PERSONALE MAI JOS PENTRU ÎNREGISTRARE

Introduceți adresa de e-mail
Introduceți serial number de pe autocolantul de pe dispozitiv

Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații despre modul în care vă folosim datele.

Registracijom na internet stranici za ostvarivanje prava na produženu garanciju kupac/potrošač izjavljuje da je saglasan da Certifikat o produženoj garanciji (garantni list) dobije u elektronskom obliku. Kupac/potrošač je u potpunosti odgovoran za tačnost unijetih podataka. Ukoliko se u procesu obrade reklamacije po produženoj garanciji utvrdi da unešeni podaci nisu tačni, uslovi produžene garancije neće biti prihvaćeni.