Pravila o privatnosti – Tesla giveaways

Pravila o privatnosti

1. UVOD

Ova pravila o privatnosti (Pravila o privatnosti) uspostavljaju načine na koje Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo i sa njom povezane kompanije mogu da prikupljaju i obrađuju Vaše lične podatke.

U tekstu ovih Pravila o privatnosti:

 • “mi”, “nas”, “naš/a/e” označava onaj dio Grupacije sa kojim ste uspostavili odnos. Na primjer, dio sa kojim imate poslovni odnos ili koji organizuje događaj u kojem učestvujete ili upravlja internet stranicom koju koristite. Mi ćemo jasno navesti koji dio je u pitanju;`
 • “stranica/internet stranica” podrazumijeva internet stranicu koju posjećujete ili sa kojom ste povezani; i
 • “Vi” i “Vaš/Vaša/Vaše” označava Vas, osobu koja ulazi u interakciju sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posjećuje našu stranicu.

Time što posjećujete neku od naših interet stranica, prijavljujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo Vaše lične podatke. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvijek pridržavamo važećih zakona.

2. NAŠI KONTAKTI:

Adresa: Džemala Bijedića 179, 71 000 Sarajevo, BiH

E-pošta: security@comtrade.com

3. PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke koje ste nam dali, one koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

4. CILJEVI OBRADE

Prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke za sljedeće svrhe:

 • da bismo Vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ti podaci mogu podrazumijevati Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da bismo bili u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Ti podaci mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mjesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšavali naše internet stranice. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posjete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11 u nastavku;
 • da bismo ispunili ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova;
 • da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje. Te informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o Vašem školovanju i radnom iskustvu, CV, fotografiju, i druge relevantne informacije;
 • da bismo uspješno i efikasno organizovali naše događaje, uključujući i promotivne aktivnosti i objave audio, vidio i fotografske dokumentacije sa događaja. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, funkciju, ime kompanije, e-adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (za govornike/izvođače) i audio, vidio i fotografsku dokumentaciju sa događaja.

5. PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATAKA

Obrađujemo Vaše lične podatke po sljedećim pravnim osnovima:

 • Vaša saglasnost u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, na primjer kada prihvatate korišćenje kolačića na internet stranici;
 • Izvršenje ugovora zaključenog sa Vama ili pristupanje zaključenju ugovora sa Vama, u skladu sa članom 6 b) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, na primjer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • Naš legitimni interes u skladu sa članom 6 (e) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, na primjer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obavještavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • Ispunjenje zakonske obaveze kojoj podliježemo u skladu sa članom 6. a) i d) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

6. OTKRIVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Možemo da otkrijemo Vaše lične podatke:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će lične podatke da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

7. PRENOS VAŠIH LIČNIH PODATAKA VAN EU/EEZ

Možemo da prenosimo Vaše lične podatke korisnicima koji se nalaze van EU/EEZ („treće zemlje“), našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takvo prenošenja podataka štite sljedeće bezbjednosne mjere:

–              Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbjeđuju adekvatan nivo zaštite;

–              Korisnika iz SAD obavezuje Štit privatnosti EU-SAD, gde je Evropska komisija utvrdila da takve kompanije obezbjeđuju adekvatan nivo zaštite;

–              U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši lični podaci dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nisu označene kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sljedećem linku: http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087 . Za više informacija o tome kako moristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na e-adresu: security@comtrade.com

U ostalim slučajevima, Vaše lične podatke možemo da prenesemo u treće zemlje samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

8. VRIJEME ČUVANJA

Čuvamo Vaše lične podatke samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primjenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

 

9. ZAŠTITA I OBEZBJEĐENJE

Preduzimamo mjere predostrožnosti da zaštitimo Vaše lične podatke od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše lične podatke, i zahtijevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite Vaše lične podatke, po ugovornoj osnovi.

10. VAŠA PRAVA

Osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima, imate pravo da zahtijevate pristup Vašim ličnim podacima, da Vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da ograničite gore navedenu obradu, kao i da uložite prigovor na obradu i na prijenos podataka. Takođe imate pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, ukljujući profilisanje, što proizvodi pravne posljedice ili utiče na Vas značajno.

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na pravni osnov obrade čije je osnov pristanak prije povlačenja.

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu: security@comtrade.com

Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu za superviziju, naročito Povjereniku za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

 

11. KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće da bismo obezbijedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o Vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje Vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posjete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo Vas da pogledajte naša Pravila o kolačićima objavljena pri dnu internet stranice.

12. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica. Mi ih ne kontrolišemo, nismo ni u kakvoj vezi sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkove ka drugim internet stranicama postavljamo samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korištenja i Pravila o privatnosti.

 

13. IZJMENE OVIH PRAVILA O PRIVATNOSTI

Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vrijeme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Comtrade-a ili ćemo Vam ih na zahtjev slati.